Danas su kod mene položile: P.Kober, B.Šundov, I.Gašparić, M. Jurić (razlikovni ispit).

Sljedeće konzultacije bit će u ponedjeljak 12.1. od 11.00 do 12.00.