29. siječnja položile su Katarina Cukovečki i Marta Kunić.