Zbog službene spriječenosti nisam u mogućnosti održati seminare i predavanje 13. i 15. studenog. Do 20., tj. 22. studenog molim da se pročitaju poglavlja iz gramatike J. Silića i I. Pranjkovića (2005) Sintaktičke službe i značenja glagolskih oblika i gramatike B. Belaja i G. Tanackovića Faletara (2017) Glagolska vremena i načini. Tema dvaju poglavlja sažeto je predstavljena u prezentaciji Lični i nelični glagolski oblici objavljenoj na Omegi. Uz poglavlja i prezentaciju treba riješiti i vježbu (podijeljena je na nastavi).