Uvodno predavanje održat će se sutra prema rasporedu (u 15.30 u D-I).

S obzirom na to da je kvota na kolegiju ne popunjena nego prepunjena, molim studente koji se na kolegij nisu upisali preko Hydre i/ili ISVU-a da sutra ne dolaze na nastavu sa zamolbom ručnoga upisa.

Drugim riječima, neću primati studente na kolegij osim onih koji su upisani preko ISVU-a i neću potpisivati dodatne zamolbe.

Svi studenti prijavljeni na kolegij bilo preko Hydre bilo preko ISVU-a moraju obvezno doći na sutrašnje predavanje.