Hrvatski standardni jezik - sintaksa

SEMINARSKE GRUPE

PON 9:30-11:00, A102

 1. Marija Šantek
 2. Ema Ivanković
 3. Daniel Pavlović
 4. Ivan Šimunić
 5. Ana Holetić
 6. Sonja Lončar
 7. Jelena Pejčinović
 8. Nikolina Marković
 9. Elizabeta Markljušaj
 10. Lucija Hader
 11. Ana Ruškač
 12. Dora Kokanović
 13. Paula Drenški
 14. Antonia Barać
 15. Ines Perlić
 16. Ante Arambašić

SRI 14:00-15:30, D4

 1. Valentina Jandrašek
 2. Karla Dolić
 3. Lara Krajačić
 4. Maja Stokić
 5. Sara Batinić
 6. Ines Meštrić
 7. Sanja Medven
 8. Bruna Vučak
 9. Iva Ajduk
 10. Kristina Lajtman
 11. Andrea Orehovec
 12. Elizabeta Pernar
 13. Magdalena Janjić
 14. Klara Kajba-Šimanić
 15. Emil Valla
 16. Lucijana Kukuljica
 17. Antonija Pepić
 18. Irma Škaljin
 19. Tena Mumelaš
 20. Lana Horvat

SRI 15:30-17:00, D4

 1. Nina Vojtek
 2. Borna Treska
 3. Matea Rebselj
 4. Božica Paponja
 5. Martina Klobučar
 6. Ana Matak
 7. Josip Periša
 8. Maja Černeli
 9. Filip Kučeković
 10. Vesna Božanović
 11. Ljubica Vlašić
 12. Ivana Biondić
 13. Barbara Damić
 14. Helena Knezić
 15. Meri Carević
 16. Monika Posavec
 17. Lucija Gegić
 18. Iva Gazdić
 19. Tena Bartolac
 20. Mia Mišković
 21. Antonija Kuhada
 22. Ema Maglić

Seminarska grupa ponedjeljkom ima nastavu 16. listopada. Nastavi se mogu priključiti i seminaristi drugih grupa jer će u tom terminu predavanje održati prof. dr. sc. Ljiljana Šarić s Humanističkog fakulteta Sveučilišta u Oslu (https://sites.google.com/view/cos-croaticum/sudjeluju).

Seminara i redovnog predavanja nema 18. rujna. Umjesto redovne nastave taj ćemo dan sudjelovati kao slušači na Croaticumovu okruglom stolu (COS) koji će se održati od 16:00 u Vijećnici Filozofskoga fakulteta. Sudjelovanje na COS-u je obvezno. Sve informacije o COS-u dostupne su na poveznici https://sites.google.com/view/cos-croaticum

Od 23. listopada nastava će se u svim grupama održavati prema rasporedu.