Uvodno predavanje iz kolegija i podjela u seminarske grupe bit će u srijedu 11. listopada u 17 u D7.