Studenti  koji će kod mene pohađati vježbe imaju 2+2 sata tjedno, ali ne u iste dane. Mogu se birati termini:  prva dva sata: ponedjeljak 14.00-15.30; 15.30-17.00 ; 17.00-18.30 ili srijeda 11.00-12.30, a druga dva sata: utorak 12.30-14.00; 14.00-15.30; 15.30-17.00 ili srijeda: 14.00-15.30. Druge kombinacije nisu moguće.