Prof. dr. sc. Zrinka Jelaska TEORIJA JEZIKA

Satnica    predavanje srijedom: 15:30–17:00, D-VII

                 seminari petkom: 8:00–9:30 (prva grupa)    A-119                       
                                            12:30–14:0 (druga grupa)   A-119

Studenti koji žele slušati predavanja kod prof. Jelaska (srijedom,15:30–17:00, D-VII) obvezno dolaze na seminar petkom u 8 (prva grupa, A) ili u 12:30 (druga grupa, B).

Najviše se može prijaviti 60 studenata, po 30 u svakoj seminarskoj grupi.
Prijavljuje se isključivo e-poštom. Naslov: Teje2017 Grupa A (ili B) Fonetika (ili jednopredmetni)
Ako ste dvopredmetni, napišite koji vam je drugi predmet.
Ako ste jednopredmetni, to istaknite.

Prednost pri odabiru grupe imaju dvopredmetni studenti. To znači da će se najprije popuniti grupe prema izboru dvopredmetnih studenata, a potom jednopredmetnih. Kod jednopredmetnih se studenata ne priznaje kolizija jer oni mogu raspored prilagoditi, što nije u vlasti dvopredmetnih.

Molim vas da mi ne postavljate pitanja jer ne stignem svima odgovoriti. O trenutačnomu stanju moći ću reći na sastanku s brucošima u četvrtak ili u iduću srijedu na uvodnomu predavanju.

Ponavljači se ne upisuju na listu! Prijava na seminarskoj nastavi.

Početak nastave: 11. listopada 14:30, D-VII.