Studenti koji žele slušati predavanja kod prof. Mićanovića (četvrtkom, 9:30–11:00, D-VII) obvezno dolaze na seminar petkom (9:30–11:00, 11:00–12:30, D-IV). Najviše se može prijaviti 60 studenata. Jedina mogućnost prijave jest da se studenti upišu na listu izvješenu na vratima sobe B-105.

Ponavljači se ne upisuju na listu! Prijava na seminarskoj nastavi.

Početak nastave: 12. listopada, 9:30, D-VII.

Satnica

predavanje četvrtkom: 9:30–11:00, D-VII

seminari petkom: 9:30–11:00 (prva grupa); 11:00–12:30 (druga grupa),  D IV