Nastava počinje 10. listopada prema rasporedu. Tada će se studenti rasporediti u seminarske grupe.

Kolegij je obavezan za studente jednopredmetnoga studija. Ostali studenti kolegij upisuju kao izborni. Prijaviti se mogu na e-adresu