Ispit iz kolegija Sintaksa padeža (2) položila je Antonela Hukman. Uvid u test i upis ocjene bit će u srijedu 27. rujna u 12:00 u B124.

Ispit iz kolegija HSJ - Sintaksa nitko nije položio.

Ispit iz kolegija Hrvatski jezik položili su Katarina Kovačić (2) i Gregor Grga Cipek (2). Uvid u test i upis ocjena bit će u utorak 25. rujna u 12 u B124.

Dekanski rok iz kolegija HSJ - Sintaksa, Sintaksa padeža i Hrvatski jezik održat će se u srijedu 27. rujna u 10:30 u B124.