Dekanski rok iz kolegija HSJ - Sintaksa, Sintaksa padeža i Hrvatski jezik održat će se u srijedu 27. rujna u 10:30 u B124.

Dodatni rok iz kolegija Sintaksa složenih struktura i Jezik i kultura bosanskih franjevaca održat će se isti dan u 12:00 u B123.