Dekanski rok iz Leksikologije održat će se u utorak 26. rujna u 12:00 sati u A-225.