Pismeni je dio ispita položila Dunja Kavur. Termin usmenog dijela ispita dogovara se izravno s prof. dr. Ivom Pranjkovićem. Uvid u test: 22. rujna, od 9 do 10.