Ispit je položila Sara Tufekčić (3). 

Upis ocjene: srijeda, 20. rujna, 13:30, B-105.