Položili su: Martina Šušković, Dora Jakovac, Pia Humski, Mirna Radojčić, Dorotea Pupić, Doris Anić, Bruno Čar.

ponedjeljak , 9:30, A 102