Održat ću ih u srijedu, 6. rujna, od 15:00 do 16:00 sati.