Održat ću ih u utorak, 4. srpnja, od 12:30 do 13:30.