Ni ovaj ni sljedeći tjedan neću primati studente.

Molim studente koji me trebaju da mi se jave na e-adresu .