Ispitni rok iz kolegija Sintaksa složenih struktura i Jezik i kultura bosanskih franjevaca održat će se 28. lipnja u 12:00 u B123. Prof. Pranjković neće održati rok 21. lipnja zbog službene spriječenosti. Ispit iz Sintakse hrvatskoga standardnoga jezika i Sintakse padeža održavat će se prema rasporedu.