Ovaj ću ih tjedan održati u četvrtak od 15:00 do 16:00 sati.