Kolokvij nisu položili: Mustapić,Valdes, Draganić i Burela. Posljednja je prilika  u ponedjeljak 29.5. Pisat će se u B107. Mustapić i Valdes u 13.00; Draganić i Burela u 13.30.