Pismeni je dio ispita položila Maja Novoselec.

Termin usmenog dijela ispita izravno se dogovara s prof. Pranjkovićem.

Uvid u test (za one koji nisu položili pismeni dio): petak, od 10 do 11.