Danas kolokvij nisu položili: Borevković, Silić, Kovač, Klobučar, Breški, Gligora, Kuman, Baković, Gromilović.Uvid u ponedjeljak u 13.00 u B107.Sljedeća prilika: 23.5. u 11.45 u A119.