Ispit su položile:

Iva Jambrešić 3

Martina Šušković 5

Maja Ljiljak 2

Matea Rebselj 2

Upis ocjene, uvid u test: petkom, od 9 do 10.