Za Fonologiju i morfonologiju rok će se održati u petak 5. svibnja 2017. u 15.30 u A-225.

Obvezna prijava u ISVU.