Teorija jezika (Mićanović), 5. svibnja, 14:30, A-225