Test sa zadnjega roka može se vidjeti u ponedjeljak 6. ožujka u 11:30 u B123.