Ovaj ću ih tjedan održati u utorak od 13:00 do 14:00 sati. 

U ljetnom će semestru biti srijedom od 18:00 do 19:30.