Dogovor i raspodjela u seminarske grupe 10. ožujka u 11 sati (A-119).