Danas su test kod mene položili: Monika Simić, Nikolina Matetić,  Lucija Milić, Sven Kezele, Dunja Čohan, Iva Knežević, Franka Kraševac, Danijel Blazsetin, Mihaela Kramarić, Natalija Bedeković, Iva Ajduk, Matea Magdić, Ines Sabljak, Lucija Regvat, Nina Turić, i Maja Kiborn.

Upis ocjena i uvid u test bit će u utorak 21.2 u 11.00 u A102.