Ispit su položili:

Ajduk, Iva

Čohan, Dunja

Gavran, Zlatko

Gromilović, Anamarija

Hajnić, Nikolina

Moharić, Ivan

Mojzeš, Hana

Orić, Nikolina

Pupić, Dorotea

Radojčić, Mirna

Starek, Ana-Maria

Štrok, Dora

1) Uvid u test i upis ocjena: četvrtkom (od 9:00 do 10:00).

2) Vidjeti: Omega.