U srijedu 25. 1. u 11.00 (D4) studenti koji su kod mene  pohađali  JV1  u zimskome semestru 2016/17. mogu pisati test. Moraju  prijaviti ispit u ISVU za 30. 1. 2017.