Uvodni sastanak: ponedjeljak, 1. ožujka, 12, 30,  na kolegiju na Omegi.

Lozinka, zaporka, šifra: mirnojemore