Obvezatni kolegiji s druge godine (Teorija i poetika hrvatske usmene književnosti i Iz povijesti hrvatske usmene književnosti) za studente koji su ih odslušali u prethodnim akademskim godinama polažu se usmeno, a studenti se trebaju javiti nastavniku kod kojega su slušali predavanje (izv. prof. dr. sc. Rudan ili doc. dr. sc. Nikolić) za dogovor.

Kolegij Biblija i hrvatska usmena književnost za studente iz prethodnih generacija polaže se usmeno, a raspored ispita bit će objavljen po završetku prijava za rok (ponedjeljkom poslijepodne).

Za polaganje izbornih kolegija odslušanih u prethodnim akademskim godinama studenti se trebaju javiti predmetnom nastavniku za dogovor.

Iz Katedre