Nastava iz kolegija Hrvatska usmenoknjiževna retorika počinje u srijedu 14. listopada u 13 sati u virtualnoj učionici (BigBlueButton) na e-kolegiju na Omegi. Lozinka kolegija je logos.

Iz Katedre