Nastava iz kolegija Predaja kao usmenoknjiževni žanr počinje u petak 12. listopada prema rasporedu.

Iz Katedre