Uvodni susret sa studentima diplomskoga studija na kolegiju Hrvatska usmenoknjiževna retorika bit će u srijedu 10. listopada u 11 sati u F316. Na uvodnom će se susretu dogovoriti plan rada na kolegiju, a redovita nastava počinje 17. listopada prema rasporedu.

Iz Katedre