Nastava iz kolegija počinje sljedeći tjedan.

Što se rasporeda po predavanjima i seminarima tiče, načelno će studenti koji su u zimskom semestru bili na predavanjima prof. dr. sc. Stipe Botice ići na njegova predavanja (utorkom u 8:00, D4), a u seminarske skupine srijedom u 9:30, A119 (studenti koji su prošli semestar bili u 1. skupini prof. Nikolića) i četvrtkom u 8:00, A119 (studenti koji su prošli semestar bili u 2. skupini prof. Nikolića). Studenti koji su u zimskome semestru bili na predavanjima doc. dr. sc. Eveline Rudan ići će na njezina predavanja (srijedom u 12:30, D4), a u seminarske skupine četvrtkom u 9:30, A119 (studenti koji su prošli semestar bili u 1. skupini prof. Tomašić) i u 12:30, A225 (studenti koji su prošli semestar bili u 2. skupini prof. Tomašić). U slučaju kolizija bit će moguće zamjene pa ćemo to riješiti na prvom susretu.

Iz Katedre