Uvodni susret iz kolegija Hrvatska usmenoknjiževna retorika bit će u petak 2. ožujka u 10 sati u A119. Od 5. ožujka nastava će se izvoditi prema rasporedu (utorkom u 17:45 u A225).

Iz Katedre