Uvodni susret sa studentima druge godine preddiplomskoga studija održat će se u srijedu 11. listopada u 9.00 sati, dvorana D4.

Studenti s prezimenima od A do Lj pohađaju predavanja prof. dr. sc. Stipe Botice i seminarsku nastavu doc. dr. sc. Davora Nikolića.

Studenti s prezimenima od M do Ž pohađaju predavanja doc. dr. sc. Eveline Rudan i seminarsku nastavu dr. sc. Josipe Tomašić.

Raspored unutar seminarskih skupina također prati abecedu, ali će se konačan raspored utvrditi po završetku upisa.

Promjene skupina predavanja i seminara moguće su isključivo zbog kolizija.

Iz Katedre