Dekanski rok za sve kolegije na Katedri održat će se u srijedu 27. rujna u 11 sati, učionica A 119.