Prvi susret sa studentima na izbornome kolegiju Tipologija malih literarnih formi i usmenost održat će se u srijedu 1. ožujka u 9:30 u učionici A119.

Iz Katedre