Uvodni susret sa studentima diplomskoga studija na kolegiju Predaja kao usmenoknjiževni žanr održat će se u petak 14. listopada u terminu predavanja.

Iz Katedre.