Uvodni susret sa studentima diplomskoga studija na kolegiju Hrvatska usmena književnost u 19. stoljeću održat će se u srijedu 12. listopada u 8:30 u dvorani A-225.

Iz Katedre.