Lozinka za pristup e-kolegiju "Hrvatska dijalektologija II" glasi: dijalekt (malim slovima). Molim studente da se upišu na kolegij, tamo će pratiti sve potrebne informacije vezane za kolegij.