Studenti koji (još) nisu pristupili kolegiju na Omegi, neka mi se jave e-poštom.