Mole se polaznici kolegija Antroponimija u matičnim knjigama da se upišu u e-kolegij na Omegi. Šifra je “Matica”.