Zbog obilježavanja Dana Filozofskog fakulteta u petak, 18. listopada 2019. i prekida nastave, održat će se samo seminar od 9.30 do 11.