Prvo predavanje održat će se 10. listopada prema rasporedu. Studenti (ovogodišnji i stariji) moraju redovito dolaziti na seminare ako žele izlaziti na kolokvije.